Home

Erfaringsbasert master beredskap

Beredskap og kriseledelse - Nord universite

Studieveileder for Master i beredskap og kriseledelse Ellen Sirnes - ellen.sirnes@nord.no +47 75 51 70 23 Utstyr Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr Programmet Beredskap og kriseledelse er et erfaringsbasert masterprogram på 90 studiepoeng som går over tre år. Formålet er å gi en teoretisk kunnskap i beredskap og kriseledelse både på taktisk, operativt og strategisk nivå. Beredskapssystemets oppbygging og responsmønster i ulike typer kriser belyses Master i beredskap og kriseledelse Velg kull. Beskrivelse av studiet. Programmet Beredskap og kriseledelse er et erfaringsbasert masterprogram på 90 studiepoeng som går over tre år. Formålet er å gi en teoretisk kunnskap i beredskap og kriseledelse både på taktisk,. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen BEREDSKAP OG KRISELEDELSE, DELTID (Master).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen BEREDSKAP OG KRISELEDELSE, DELTID (Master)

Nord universitet - Master i beredskap og kriseledels

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk Målgruppe og opptakskrav Masterstudiet rettar seg mot deg som har allmennlærarutdanning med minst 60 studiepoeng i fordjupingsfaget du har valt, eventuelt ein bachelorgrad der det inngår minst 60 studiepoeng i fordjupingsfaget samt praktisk pedagogisk utdanning eller tilsvarande Ledelse - erfaringsbasert master Ledelse er et erfaringsbasert masterprogram som skal hjelpe deg med å videreutvikle din ledelseskompetanse. Gjennom å utvikle et helhetlig, tverrfaglig og etisk reflektert perspektiv på ledelse, organisering og styring, lærer du å beskrive og forstå hvordan organisasjoner fungerer i ulike kontekster, og hvordan lederen kan være med på å påvirke dette Studiet er aktuelt for alle som arbeider med beredskap og sikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt. Studiet er spesielt rettet mot ansatte i politi, forsvar og bistandsorganisasjoner, samt kommuner og departementer. Studiet passer også for private virksomheter som har fokus på beredskap eller jobber internasjonalt Erfaringsbasert masterutdannelse i risikostyring og sikkerhetsledelse Foto: Getty Images Senter for Risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger er det eneste studiestedet i landet som tilbyr sikkerhetsfaglig utdannelse på bachelor-, master- og PhD-nivå Erfaringsbasert master i velferdsendring er et tverrfaglig studieprogram som gjør deg i stand til å lede og initiere endringsprosesser i samarbeid med brukere av velferdstjenester. Studiet gir deg kompetanse om samhandling og koordinering av tjenester på tvers av fag- og tjenestenivåer

Master i beredskap og kriseledelse - Nord universite

Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som trengs for å bygge opp et robust samfunn Hun har doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Nord universitet og er studieprogramansvarlig for erfaringsbasert master i beredskap og kriseledelse. Andreassen har bakgrunn som forsker ved Nordområdesenteret, med spesielt fokus på organisering av beredskap og kriseledelse i nordområdene, på maritim kriseledelse og samvirkeøvelser

Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram. Nytt opptak til våren, med oppstart høsten 2021 Erfaringsbasert master i logistikk Fakta om programmet Studiepoeng: 90 Studiets varighet: 3 år Organisering: Deltid 50% Studiested: Molde Studiestart: Høst 2020 Undervisningsspråk: Norsk. Master i ledelse er en fleksibel lederutdanning som retter seg mot deg som ønsker gode forutsetninger for å utføre effektivt lederskap i et arbeidsliv preget av stadig økte krav til utvikling, fornying og endring. Studiet er erfaringsbasert og det legges opp til et dynamisk utdanningsløp der en vekselvirkning mellom egen praksis, teori og. IT og ledelse (master - erfaringsbasert) Trenger du faglig utvikling eller inspirasjon? Sørg for et kompetanseløft som er relevant for deg og dine karrieremål. Du kan ta frittstående enkeltkurs eller et masterprogram (deltid)

BEREDSKAP OG KRISELEDELSE, DELTID (Master) - Skoler

 1. Ønsker du å kombinere jobb og utdanning og bygge opp et flerfaglig nettverk? Masterstudiet i styring og ledelse gir deg innsikt i aktuelle utfordringer for dagens ledere, og styrker karrieremulighetene for deg som vil jobbe i en offentlig virksomhet, eller innen organisasjons- og næringsliv som samarbeider med offentlig sektor
 2. istrasjon.Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen BEREDSKAP OG KRISELEDELSE, DELTID (Master)
 3. Min gode kollega forklarte villig: Vitenskapelig master bygger på grunnutdanning i faget, og erfaringsbasert master baserer seg på generell høgskoleutdanning pluss yrkeserfaring. Den vitenskapelige gir dermed 1,5 pluss 2 års studier i det samme faget, mens den erfaringsbaserte gir 1,5 eller 2 år med et nytt fag
 4. Det er betydelig arbeid som inngår i å utvikle en erfaringsbasert master, og opprettelse krever styrebehandling. Etterspørselen må derfor vurderes flere år fram i tid. Erfaringsbasert master kan ha 90 eller 120 studiepoeng. 90 studiepoengs erfaringsbasert master gir alene ikke grunnlag for opptak til ph.d.-studiet
 5. Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor
 6. Master; Erfaringsbasert master i etterforskning; Erfaringsbasert master i etterforskning . Masterutdanningen gir deg økt fenomenforståelse og evne til å reflektere kritisk og kunnskapsbasert over etterforskningsfaglige problemstillinger. Om masterutdanningen . Dette lærer d
 7. Få innsikt i ulike forklaringer på, og bli rustet til å analysere utfordringer knyttet til terrorisme og strategier fo

Erfaringsbasert master - Universitetet i Osl

Master (erfaringsbasert) / Master (experience-based) JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Master (erfaringsbasert) / Master (experience-based) Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang. Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 90 eller 120 studiepoengs omfang, inkludert selvstendig arbeid i henhold til § 6, og ett av følgende fullførte utdanningsløp: Her presenteres et utvalg oppgaver innen studiet Erfaringsbasert master i samferdselsplanlegging. Studenten har opphavsrett til oppgaven (jfr. Åndsverkloven), men studenten har gitt Høgskolen i Molde tillatelse til å gjøre oppgaven søkbar og tilgjengelig på internett gjennom Brage HiM Spørsmål til erfaringsbasert master . Hvilke krav til udanning stilles for å bli tatt opp på studiet? Det stilles krav både til formell utdanning og til praksis . I følge studiebestemmelsenes paragraf 5 krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang stilles følgende krav til tidligere fullført utdanning. Erfaringsbasert master i etterforskning. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Søk i denne samlingen: Søk Nye registreringer. Bruk av sjekklister i ledelse av større etterforskninger Kammen, Terje (Master thesis, 2020) Denne studien ser på.

Mastergradsoppgaver i ledelse (erfaringsbasert) Elle, Per Jarl (Master thesis; Mastergradsoppgave, Med omdømmeberedskap menes den her definerte beredskap en organisasjon ideelt sett bør ha utarbeidet i forkant av en eventuell krisesituasjon med påfølgende fall i omdømme Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning kvalifiserer for arbeid som kateket i Den norske kirke. Utdannelsen kvalifiserer også til arbeid i kristne organisasjoner, folkehøyskole og annet tilsvarende undervisningsarbeid En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å se muligheter og foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av globalisering og kulturelt mangfold

Mastergrad er i mange land betegnelsen på en høyere grads utdanning, som regel av 5-6 års varighet totalt.Graden er vanligvis det andre nivået i en utdanning ved et universitet eller høgskole.Graden kan være undervisnings- og eksamensbasert i sin helhet, bare basert på oppgaveskriving (det er da som regel snakk om 1-2 årige grader man tar på toppen av annen utdannelse) eller, som. Erfaringsbasert master - Oslo Master i praktisk lederskap Master i praktisk lederskap er et utradisjonelt, nyskapende og krevende program fra Høyskolen Kristiania Erfaring er den kunnskap eller viten man får gjennom egne opplevelser. Dette nummer av tidsskriftet tar for seg erfaringsbasert bruker- og pårørendekunnskap. Den greske filosofen Aristoteles fremholdt at det fantes tre former for kunnskap; teoretisk, praktisk og erfaringsbasert

For opptak til erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi gjelder følgende opptakskrav: Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning Blar i Erfaringsbasert master i etterforskning på dokumenttype; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Blar i Erfaringsbasert master i etterforskning på dokumenttyp

Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Erfaringsbasert master i veg og jernbane; Skriv ut. Studiet tilbys av NTNU og er utviklet i samarbeid med Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet for å tilføre veg- og jernbanesektoren ingeniørfaglig kompetanse på masternivå Reiselivsledelse - erfaringsbasert master Kompetanseutvikling i reiselivsnæringa er viktig for å styrke næringas konkurransekraft i de fremvoksende internasjonale markedene. I et nært samarbeid med reiselivsnæringa, har UiT Norges arktiske universitet utviklet et erfaringsbasert masterstudium som er det første i sitt slag i Norge Master i verdibasert ledelse legger til rette for at studentene tilegner seg økt faglig kompetanse i form av forskningsbasert kunnskap, evne til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier, samt å gi økt innsikt og trygghet i lederrollen Erfaringsbasert master Erfaringsbasert master. Master i praktisk lederskap. Master i praktisk lederskap er et utradisjonelt, nyskapende og krevende program fra Høyskolen... Les mer Les mer. Kontakt oss +47 22 59 60 00; studier@kristiania.no; Kirkegata 24-26, 0153 Oslo Erfaringsbasert master. IT og ledelse (master - erfaringsbasert) Mastertillegg. Forskerlinjen informatikk, del 2 (mastertillegg) Årsenhet. Informatikk (årsenhet) Halvårsenhet. Gründerskolen (halvårsenhet) Sosialt entreprenørskap (halvårsenhet) Studieprogrammer som ikke tar opp nye studente

Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert) Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter . Sykepleievitenskap (master - to år) UiO > Det medisinske fakultet > Institutt for helse og samfunn > Studier > Besøksadresse. Kirkeveien 166, Frederik Holsts hus 0450 OSLO. Postadresse. Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO Erfaringsbasert master. North Sea Energy Law (master's - experience based) Årsenhet. Kriminologi (årsenhet) Ph.d. Forskerutdanning ved Det juridiske fakultet (ph.d.) Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter . Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor

Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Setter Norge på kartet som verdensledende Han har diplom i elektroteknikk fra University of Patras (Hellas) i 1982, Master of Science in Electrical & Computer Engineering fra University of Massachusetts i Amherst (USA) i Erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet (1.5 år, Gjøvik. Studieprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi gir kandidatene god anledning til å profilere sitt eget studium ut fra faglig bakgrunn, interesser, yrkeshensyn osv. Profileringen kan skje først og fremst ved valg av faglige emner, dernest ved valg av omfang og tema for masteravhandlingen Veg og jernbane (erfaringsbasert masterprogram på 90 studiepoeng): 18 000 kr. pr. kurs med 7,5 studiepoeng, i tillegg 35 000 kr. for masteroppgaven. Universitetet i Oslo: Etatstyring mellom politikk og forvaltning (20 studiepoeng på masternivå): 25 000 kr. IT og ledelse (erfaringsbasert master, 90 studiepoeng): 197 000 kr Erfaringsbasert master i helselogistikk og digitale systemer. Erfaringsbasert master i logistikk. Master of Science in Logistics. Master of Science in Sustainable Energy Logistics. Nettilbud for permitterte og arbeidsledige. Philosophiae doctor in Logistics (ph.d) Studieprogram som ikke tar opp nye studenter

Erfaringsbasert master i spesialpedagogikk. Visste du at du kan studere audiopedagogikk eller synspedagogikk mens du er i full jobb? Utdanningen tilbys av NTNU i nært samarbeid med Statped. Søknadsfristen for høstens studier er 15. juni Brukerkunnskap regnes som en av tre hovedelementer i kunnskapsbasert praksis, og kan være forsknings- eller erfaringsbasert. Temaoverskriften Brukerkunnskap favner erfaringer og undersøkelser som sier noe om hva brukerne tenker om liv, lidelse, tjenester og tjenestekombinasjoner, samt tekster som kritiserer, utdyper eller utvider brukerkunnskapen og dens rolle på psykisk helsefeltet Erfaringsbasert master i olje- og gassteknologi. Johan Sverdrup. Ill.: Statoil I samarbeid med NTNU har vi satt opp et fleksibelt deltidsstudium på masternivå i olje- og gassteknologi for voksne med arbeidserfaring. Studiet er et erfaringsbasert masterprogram som er tilpasset for deltidsstudier Mer erfaringsbasert læring. Brannmannen møtte leder av Stortingets justiskomite, Hadia Tajik til et intervju i sommer om aktuelle spørsmål for brann- og redningstjenesten. Hajik fra Arbeiderpartiet leder justiskomiteen som har 12 medlemmer. 23 juli, 2014 0. Etter 22. juli 2011 har fokuset vært sterkt på beredskap

Beredskap og krisehåndtering hos forvaltere av kritiske samfunnsfunksjoner Olsen, Anne Stemland (Master thesis, 2019) Rune (Master thesis, 2018) Hvordan evaluere øvelser og hendelser slik at de får betydning for praksis? Dybvik, Steinar (Master thesis, 2017). For å kunne sikre nødvendig erfaringsbasert kompetanse i forbindelse med oppdrag knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap må nasjonen sørge for et tilstrekkelig antall norske sjøfolk om bord Videreutdanningsmaster i urbanisme er et erfaringsbasert masterstudie som kombinerer praksis med teoretisk kunnskap. Studiet gir graden Erfaringsbasert master i urbanisme og er tilrettelagt for å kombineres med jobb

Videreutdanning - Samvirke og beredskap - Universitetet i

Erfaringsbasert master i kirkemusikk. Slik søker du. Registrer søknaden din i Søknadsweb. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter og andre dokumenter i Søknadsweb. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema Erfaringsbasert master. Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert) Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert) Ph.d. Forskerutdanning i medisin og helsefag (ph.d.) Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter . Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer (master - erfaringsbasert

Informasjonssikkerhet - master på deltid - Gjøvik - NTN

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern er et erfaringsbasert masterstudium* som kombinerer praksis med teoretisk kunnskap. Studiet gir graden Erfaringsbasert master i arkitekturvern» og er tilrettelagt for å kombineres med jobb Erfaringsbasert master. Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert) Årsenhet. Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - påbygningsenhet (årsenhet) Praktisk-pedagogisk utdanning (årsenhet) Praktisk-pedagogisk utdanning på deltid (årsenhet Master ved NTNU i synspedagogikk. Synspedagogikk handler om syn og synsnedsettelser knyttet til tilrettelegging av fysiske omgivelser, læremidler og undervisningsmetodikk. I samarbeid med NTNU har. Statped utviklet en erfaringsbasert master i synspedagogikk. Utdanningen gjennomføres i samarbeid med Statped

UiT The Arctic University of Norway is located in Northern Norway and has about 12000 students, 10 % of them international. The university has campuses in various towns in the region: Tromsø, Narvik, Harstad, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss and Svalbard. UIT offers studies in the framework of exchange programmes such as ERASMUS, North2North, Nordplus, Barentsplus and. Erfaringsbasert Master Ledelse B 2016 - 2019 Ledelse ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad er et erfaringsbasert masterprogram som skal hjelpe deg med å videreutvikle din ledelseskompetanse This master's degree programme is designed to enable you to combine your studies with your job. It is intended for anyone who needs expertise on information security in their work. With this experience-based master's degree in information security, you will learn how to manage and prevent cyber attacks to reinforce security in society Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon; Europeisk veterinærspesialist (diplomatutdanning) Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Delstudier i utlandet; Eksamensadgang som privatist (pdf Under finner du en oversikt over de vanligste mastergradene som kvalifiserer til medlemskap i Econa Erfaringsbasert master / EVU Anne Sofie Samuelsen (faglig kontakt) | Hege Fauskanger Lie (admin. kontakt) Praktisk spesialpedagogikk - spesialisering i syns-, audio- eller spesialpedagogik

 • Kinnaspelet 2017.
 • Alexandra rapaport joakim eliasson.
 • Byggesøknad nedre eiker.
 • City legesenter drammen.
 • Roman conquest of britain.
 • Byggesteinene i et protein.
 • Mewkid alkohol.
 • Stadt friesoythe telefonnummer.
 • Sigma børster.
 • Verdens største øy australia.
 • Avstand trappetrinn.
 • Ddl vikings.
 • Rømmesaus til ørret.
 • Knatrelyder hjertesvikt.
 • Feiertag 6.1 2018.
 • Thuringia studentenverbindung.
 • Mummitrollet vinterdamen episode.
 • Kesha pitbull.
 • Forsikringer for bedrift.
 • Burgstaller comunio.
 • Rayquaza counters.
 • Markant prospekt blättern.
 • Sølvplett rengjøring.
 • Trådlös telefon test 2017.
 • Fattighuset styret.
 • Akutte idrettsskader.
 • Wasserturm genthin.
 • Opplæringskontoret bilfag rogaland.
 • Zeinas kitchen kyckling.
 • Kheopspyramiden høyde.
 • Sørvendt balkong.
 • Urmaker sørlandssenteret.
 • Verkehrsmeldungen nürnberg.
 • Kule lesebriller.
 • Treningsavgift frigg.
 • Spansk galgo oppdrett.
 • Stadt solingen ausbildung.
 • Install python.
 • Sommarjobb linköping ungdom.
 • Parkering marensro.
 • Kleine träumerei michelstadt.