Home

Selvmord i norge ssb

Samfunnsspeilet, 2000/2 Selvmord blant de unge Publisert: 2. mai 2000 Dødeligheten av selvmord blant unge i Norge: Lars Mehlum / Finn Gjertsen / Karsten Hytten Åpne og les artikkelen i PDF Dødeligheten av selvmord blant unge i Norge Artikkel; 08872: Dødsfall av ulike dødsårsaker, etter dødsmåned (avslutta serie) SSB må rydde opp i måten de klassifiserer forebygging på i Helseregnskapet. Får vi ikke dette på plass, blir regjeringens ambisiøse mål om integrering av psykisk helse i folkehelsearbeidet og forebygging av psykiske lidelser og selvmord uetterrettelig Kommentar ved Ping Qin Dødsårsaksregisteret publiserer foreløpig statistikk og statistikk kun for utvalgte måneder under Covid-19 pandemien i Norge. Det viser at i perioden mars til og med mai 2020 er det til nå registrert 140 selvmord, tilsvarende en rate på 2,8 per 100.000 (tabell 1), noe som er lavere enn for de andre årene i samme perioden, men fortsatt innenfor hva man kan forvente.

Vanskelig å forutse selvmord blant barn og unge

totalt 500 til 600 selvmord hvert år ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Den vanligste metoden for selvmord er henging, etterfulgt av forgiftning, skyting og drukning. De viktigste fakta om selvmord i Norge (2016) n Ifølge nyere statistikk var det 614 selvmord i 2016 (13,4 per 100 000 innbyggere over 10 år). A Selvmord i Norge - status og utvikling. I 2018 ble det registrert 674 selvmord i Norge, 472 hos menn og 202 hos kvinner. Dette er en økning i selvmord sammenlignet med de seneste årene og er det høyeste tallet vi har sett siden 2001

Hvert år registreres det mellom 500 og 600 selvmord i Norge,-det betyr at dobbelt så mange mister livet sitt i selvmord som i trafikken hver år. Det som slår meg litt er alle ressursene som brukes til å forbygge trafikkulykker,-det er satt av enorme pengesummer for å bygge trygge veier,-det er satt av enorme ressurser for å kontrollere at kjøretøy er trygge og at sjåførene. Da Norge fikk et nasjonalt program for å forebygge selvmord i 1993, var vi det andre landet i verden etter Finland. To år etter kom den første handlingsplanen mot selvmord. I 2008 kom retningslinjer for å forebygge selvmord i psykisk helsevern, og i 2014 den hittil siste handlingsplan mot selvmord og selvskading Den som viser at stadig flere menn tar sitt eget liv i Norge. I fjor begikk 674 mennesker selvmord. 472 av dem var menn. Det er en økning på hele 17 prosent fra året før 1910 pasienter utgjør 43% av alle selvmordene i Norge i denne perioden. Pasienter som døde i løpet av 2008, men hadde siste konsultasjon i år 2007, er ikke med i rapporten

Søk - SSB

I Norge har utviklingen gått motsatt vei. Drøyt hundre flere mennesker tok sitt eget liv i 2016 enn i 1980. Selvmordstallene er på det høyeste siden 1990. A-magasinet skrev fredag om Kjetil Dahlen, som mistet sin 20 år gamle sønn til selvmord. Han så ingen tegn. Fakta Selvmord i Norge, Sverige og Danmar De vanligste formene er angst og depresjon, som i mange tilfeller kan føre til selvmord. FNs bærekraftsmål ønsker å redusere disse tallene. Statistikken er indikator 3.4.2 for FNs bærekraftsmål nummer 3 med delmål å redusere antall mennesker som dør for tidlig med en tredjedel innen 2030 (ikke smittsomme sykdommer) Dette skal gjøre gjennom forebygging, behandling og å fremme mental. Selvmords statistikk SSB Diskusjon. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n

Informasjon om selvmord og forebygging av selvmord. Trenger du hjelp nå? Ring 113. Trenger du noen å snakke med, se nettsiden nssfinfo.no for hjelpetelefoner Selvmordstanker og selvmord. Når du opplever selvmordstanker er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Det finnes personer som kan hjelpe deg. Snakk med noen du stoler på og fortell hvordan du har det, eller ta kontakt med en helsetjeneste eller hjelpetelefon Selvmord blant eldre handler i stor grad om ensomhet, depresjon og en følelse av ikke å høre til. Tekst: Jenny Micko, foto: Thinkstock, Getty Første gang publisert i VI OVER 60 april 2014. Frem til 1902 var selvmord en ulovlig handling i Norge. I løpet av 1800-tallet endret kirken holdning til selvmordere Selvmord, også kalt selvdrap, frivillig død, villet egenskade, er det å ta livet av seg selv. Selvmord er en aktiv, villet handling som fører til døden for den som utfører det. Ifølge Verdens helseorganisasjon skjer det til sammen over en million selvmord i verden hvert år. I Norge er tallet rundt 550. De vanligste selvmordsmetodene er overdose på medikamenter og hengning

Forsvaret friskmelder seg selv

Psykiske helseplager og selvmord: Regnskapet fremstår som

 1. ister Erna Solberg. Nullvisjon skal gjelde hele samfunnet. De siste årene har mellom 500 og 600 mennesker tatt sitt eget liv hvert år
 2. Selvmord i Norge - faktatall. Fullstendig oversikt over antall selvmord i Norge er å finne i Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå, eller i Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister - der tallene avviker litt fra tallmaterialet SSB kommer med grunnet innrapportering av dødsfall etter at årsstatistkken er publisert. I alt har 23.567 mennesker tatt livet sitt siden 1969, deriblant.
 3. Selvmord i Norge Antall selvmord per De vanligste formene er angst og depresjon, som i mange tilfeller kan føre til selvmord. FNs bærekraftsmål ønsker å redusere disse tallene. Statistikken er indikator 3.4.2 for FNs bærekraftsmål nummer 3 med delmål å redusere antall mennesker som dør for tidlig med en tredjedel innen 2030.
 4. ister Bent Høie
 5. Livskvalitet i Norge 2020. 7. oktober 2020. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper
Ønsker større samfunnsnytte av selvmordsforskning

Antall selvmord i Norge går ikke ned. De siste ti årene tok rundt 600 mennesker i Norge sitt eget liv, hvert eneste år. I 2018 mistet vi 674 mennesker. Til høsten legger regjeringen frem en ny handlingsplan for forebygging av selvmord med en nullvisjon Norge var et av de første land i verden som utarbeidet nasjonale handlingsplaner for forebygging av selvmord. Disse handlingsplanene har dels rettet seg mot mennesker med høy risiko for selvmordsatferd, men målsettingen har også inkludert bedre samarbeid med mediene for å formidle saklig informasjon og opplysning til befolkningen, utdanningsprogrammer for relevante faggrupper og. Selvmordsstatistikker i Norge 2018 Innhold: 1. Selvmord i Norge (2013-2018) 2. Selvmord blant mindreårige (2014-2018) 3. Selvmord blant menn (2017-2018) 4. Selvmord blant kvinner (2017-2018) 5. Selvmord fordelt på metode og kjønn (2018) 6. Selvmordsraten fordelt på fylke (2018) 7. Selvmordsrate fordelt på fylke (2017-2018) 8 Selvmord blant eldre mer «normalt» «Dine holdninger avgjør om du kan hjelpe», er et utsagn Kjølseth mener har mye sant i seg. - Leger og sykepleiere er tilbøyelige til å se selvmordstanker hos syke eldre som normalt. Det gjenspeiles blant annet i en undersøkelse om eldres selvmord i Norge, sier hun

Arbeidsledigheten i Europa kan komme til Norge

SSB forsker mye på innvandring, Frem til 70-tallet var det nær ingen innvandring til Norge, mens det var en kraftig innvandringsøkning etter EU-utvidelsen i 2004 Totalt var det 674 selvmord i Norge i fjor. Det gir en aldersjustert rate på 12,9 per 100.000 innbyggere, viser tall fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister. - Vi ser ingen endring i selvmordsraten for kvinner, mens det for menn har vært en økning fra 15,7 til 18,2 per 100.000 menn fra 2017 til 2018

Ingen indikasjon på flere selvmord i pandemiens første tre

 1. ister Erna Solberg da hun og helse- og omsorgs
 2. Hvert år tar 600 personer livet sitt i Norge og 4000-6000 forsøker. I tillegg kommer selvmord skjulte som «ulykker». Hvor mange som tenker på det men ombestemmer seg vet man ikke, men man vet at mange av dem som likevel ikke gjennomfører et selvmord, i etterkant uttrykker en glede over at de fortsatt lever og at støtte fra andre hjalp
 3. 600-700 personer begår selvmord hvert år i Norge. I 2018 var det 88 barn og unge (0-24 år) som tok sitt eget liv, 66 gutter og 22 jenter. Til sammenligning døde 16 barn og unge på norske veger samme år. Det er vanlig å anta at det er 10 ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord
 4. I Norge døde 674 mennesker i selvmord i 2018. I aldersgruppen 10 til 24 er selvmord den viktigste dødsårsaken. I dag lanserer regjeringen en ny nasjonal plan for selvmordsforebygging. (KILDE: LEVE
 5. Med denne planen innføres en nullvisjon for selvmord i Norge. Planen har fokus på at forebygging av selvmord hører hjemme i alle sektorer. Tiltakene skal bidra til bedre forebygging og mer systematikk i arbeidet med selvmord, tidlig og god hjelp for personer i risiko, bedre hjelp til etterlatte, og økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging
 6. I 2016 tok 81 barn og unge livet sitt i Norge. I 2017 steg tallet til 126. Man antar at for hvert selvmord er det seks ganger så mange selvmordsforsøk, men det er også mange mørketall, så antall selvmordsforsøk og selvskading er nok mye høyere

I Norge ble det registrert 569 selvmord i 2013. 387 menn og 180 kvinner begikk selvmord, 2 var uoppgitt kjønn. Tallet har de siste fem årene ligget mellom 550 og 600, med om lag samme kjønnsfordeling. Det er vanlig å regne med omtrent ti ganger så mange selvmordsforsøk, ifølge Folkehelseinstituttet Selvmord De fleste har hatt selvmordstanker. De fleste mennesker har på et eller annet tidspunkt i livet hatt tanker om selvmord i kritiske livssituasjoner. Hensikten med å ta livet av seg selv er ikke alltid åpenlys og ofte ledsaget av stor fortvilelse og usikkerhet

Flere sitter i fengsel i Norge – VG

Norge har rundt elleve selvmord per hundre tusen innbygger, omtrent det globale gjennomsnittet, noe som tilsvarer mellom 500 og 600 selvmord per år. (Artikkelen fortsetter under illustrasjonen) Norge har i løpet av det siste året fått 21 flere milliardærer. Dette ifølge tidsskriftet Kapitals liste over Norges 400 rikeste som ble presentert torsdag, samme dag som SSB-rapporten. Til sammen er det nå 362 milliardærer i landet. Noe litt spesielt med de aller rikeste i Norge, er at så mange av dem driver i dagligvarebransjen En annen definisjon på selvmord er formulert av den britiske psykiateren E. Stengel (1967): Selvmord er en bevisst og villet handling, som individet foretar for å skade seg selv, og hvor skaden har ført til døden (7) Denne definisjonen er mye brukt i Norge. Den er enkel, og avgrenser ikke mot visse forvirringstilstander og psykoser Selvmord blant innvandrere i Norge Av Zhanna Kan, Erik Ganesh I. Søegaard og Suraj B. Thapa Tall fra levekårsundersøkelsen blant innvandrere viste at dobbelt så mange innvandrere rapporterte om psykiske plager sammenliknet med den øvrige befolkningen 32 iidologi nr 1/2019 RONI Selvmord ved utsprang fra bru i Norge - ny kunnskap og potensiale for forebygging Sammendrag: Internasjonal forskning tyder på at brusikring forebygger selvmord. Det er uklart om kunnskap fra andre land kan overføres til Norge. Det er ukjent hvor mange som tar sitt liv ved utsprang fra bru i Norge, og om noen bruer er spesielt utsatte

Selvmord og selvmordsforsøk - Folkehelserapporten - FH

I Norge er det sjelden at barn under 15 år tar sitt eget liv, men det skjer dessverre oftere senere i tenårene. Hos unge menn under 30 år er selvmord en av de viktigste dødsårsakene i Norge. De fleste foreldre til barn som tar sitt eget liv, vil derfor være foreldre til ung-dommer/unge voksne som har startet på sin egen vei mot det å bl Ingen økning i selvmord under nedstengingen av Norge. Færre tok livet sitt under vårens nedstenging av Norge enn i samme periode de foregående årene, viser foreløpige tall fra FHIs ekstraordinære dødsårsaksregister Kraftig økning i selvmord-samtaler: - Veldig alvorlig. Kirkens SOS og Mental Helse ringes ned, og langt flere enn før snakker om å ta sitt eget liv

Gjertsens Selvmord i Norge, som vier en side til temaet i sin innledning. Hans studie tar for seg en periode på 160 år (fra 1826), slik at Gjertsens analyse av avisene ikke nødvendigvis kan si noe om avisene mellom 1800 og 1865.2 Når det gjelder bøker om norsk psykiatri finnes det få historiske verk som omtaler selvmord i studiens periode Da Verdens helseorganisasjon i april sa at de ventet flere selvmord, påpekte de også at de foreløpig ikke hadde tall på dette. Siden har Japan meldt om nedgang i antall selvmord, ifølge NRK. Selv om det ser bra ut også i Norge, vil altså ikke fasiten foreligge på en god stund Endelig snakker Norge om selvmord Artikkeltags. Debatt; Meninger; Helse - Samtalene vi har i dag gjør det lettere å forstå og lære, og finne ut hva som må til for å unngå at flere tar sitt eget liv, skriver innleggsforfatterne. Bilde fra Ari Behns bisettelse og talen til Maud Angelica som rørte hele Norge App'en «MinPlan Norge» er utviklet med tanke på pasienter i psykisk helsevern, og er ment som et verktøy for å lage en strukturert plan for mestring. Målet er å forebygge selvmord, selvskading og overdoser

Fakta om selvmord - Helsepartie

Hvorfor går ikke selvmordsraten ned i Norge? Tidsskrift

- Norge topper listen over oppvekstvilkår for barn. (- Hverken tallet på overvekt eller psykiske helseplager og selvmord går ned i Norge. (- På skolen faller derimot graden av medvirkning.) (Viken mener dette bryter med barnerettighetene og dermed norsk lov.) (- Barn skal bli lyttet til og bli tatt på alvor SSB tror ikke på svensk nøkkeltallsblemme i Norge: - Ville ha stoppet tallene. Sveriges svar på SSB har publisert feilaktige ledighetstall og må gjøre nye beregninger av BNP. Det ville trolig ikke skjedd i Norge, mener spesialrådgiver Ann Lisbet Brathaug Befolkningen i Norge er 5,3 millioner. De første årene etter krigen hadde vi en årlig vekst på ca 1 prosent, i hovedsak på grunn av høye fødselstall. I dag er det lavere fødselstall, og det er nettoinnvandringen som bidrar mest til befolkningsveksten

Stor økning i antall selvmord

Det vil si at 24 prosent av drapene ble utført med skytevåpen. Tall fra Statistisk sentralbyrå 4 viser at av 416 selvmord totalt blant menn i 2009, var 96 utført med skytevåpen. Blant kvinner var ett av 157 selvmord utført med skytevåpen. I Norge er det påbudt å oppbevare våpen i godkjente våpenskap 5 KK.NO: Mange har opplevd å miste noen de kjenner og er glad i på grunn av selvmord, og ofte kan det komme som et sjokk. Ifølge Folkehelserapporten 2014 har forekomsten av selvmord vært nesten konstant de siste 20 årene, og menn viser seg å ha tre ganger så høy risiko for å ta selvmord som kvinner.. I 2012 var det til sammen 515 selvmord her til lands, hvorav 369 av disse gjaldt menn. Tall er abstrakt. 674 selvmord i året er statistikk. Men 12 sønner, døtre, venner, fettere og kusiner, mammaer og pappaer som tar livet sitt på en uke er ikke det. Det er katastrofe. Og katastrofen inntreffer for noen omtrent hver eneste uke Antall arbeidsledige steg med 1,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, viser, Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB. Antallet arbeidsledige personer økte fra 109.000 i 3. kvartal.

Å snakke om selvmord er som å skru på lyset i et mørkt rom. Det vi tror skjuler seg i mørket, blir mindre farlig eller forsvinner helt. Det er hjelp å få, og det første steget er å tørre å si det vanskelige ordet selvmord Statistisk sentralbyrå (SSB) har målt Norges Gini-koeffisient av inntekt siden 1986. (SSB bruker en annen regnemåte enn OECD. Norges Gini-koeffisient varierer derfor noe mellom OECD og SSB.) Statistikken viser at inntektsulikhetene i Norge faktisk har steget siden dette. Ser man perioden under ett er økningen 29 % De 1 prosent rikeste i Norge disponerer ifølge offisielle tall rundt 10 prosent av inntektene i landet. - Det virkelige tallet er 20 prosent, altså dobbelt så høyt, sier SSB-forsker Rolf. Selvmord i Japan har blitt et betydelig nasjonalt og sosialt problem. Japan har et av de største største antallene med selvmord i verden, og den japanske regjeringen rapporterte at anslaget for 2006 var det niende største i verden. 71 prosent av selvmordene i Japan er ved menn, og er den fremste dødsårsak for menn i alderen mellom 20-44 år

Dette er Norge 2019. Bolig. I hus og hytte. Det er om lag 2 581 000 boliger i Norge. Selv om det er flest eneboliger på landsbasis, er det store geografiske forskjeller, og i de store byene er det vanligst med blokkleiligheter Gjennomsnittslønn i Norge. Av Kent Rammen. Sist oppdatert: 11-02 2020 : Lesetid: 14 minutter: Gjennomsnittslønn og medianlønn. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var gjennomsnittlig månedslønn i 2019 på 47.290 kroner. Det er en økning på 3,68 % fra fjoråret. Klikk her for se gjennomsnittslønnen i ditt yrke 11. foreliggende data om livskvalitet i norge: systemet for levekÅrsundersØkelser i statistisk sentralbyrÅ 71 12. en generell vurdering av ssb-systemet for mÅling av levekÅr 74 13. andre relevante undersØkelser om livskvalitet gjennomfØrt av ssb 78 14. noen utvalgte undersØkelser av livskvalitet utenfor ssb 82 15 Det gjør at de største byene også driver den totale boligveksten i Norge. Oslo, Bergen og Trondheim har største vekst. Hver av byene fikk over 1.000 nye boliger i fjor, ifølge SSB-tallene. I takt med befolkningsøkningen har antallet boliger i Norge steget jevnt og trutt oppover. Snittet har vært 27.300 nye boliger i året, ifølge SSB.

Vanvittig høye selvmordstall - Dokumenta

Hva er assistert selvmord? Assistert selvmord er en form for 'aktiv dødshjelp', som kun praktiseres i Sveits på grunn av et 'hull i lovverket'. Eutanasi er derimot forbudt i Sveits. Fordi assistert selvmord ikke er vedtatt ved lov, er det heller ingen lovmessige kriterier for hvilke pasient-grupper som kan søke om slik assistanse. Assistert selvmord, og ikke «legeassistert» selvmord. Behn tok sitt eget liv. Derfor talte både kong Harald og statsminister Erna Solberg om selvmord. - Norge mistet en nyskapende kunstner og forfatter. Familie og etterlatte mistet et kjært familie-medlem og en god venn, sa Solberg 1. nyttårsdag. 674 personer begikk selvmord i 2018, sa hun videre. - De hadde 674 ulike årsaker Norges befolkning passerte tre millioner i 1942, fire millioner i 1975 og fem millioner i 2012. Ved inngangen til 2020 hadde Norge i alt 5 367 580 innbyggere inkludert Svalbard og Jan Mayen. På samme tidspunkt hadde 11,3 prosent av landets befolkning utenlandsk statsborgerskap, mens innvandrerbefolkningen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) utgjorde 18,2 prosent Hinduismen i Norge Basert på Knut A. Jacobsen (2018) Kap 3. Hinduismen i Norge I: Verdensreligionene i Norge Oppdaterte tilføyelser/ ekstra kilder SSB, fylkesmann Regjeringen og trossamfunnenes nettsider Laget av Mette Ramstad, 1.amanuensis religionsvitenskap, avd LU, HiØ, oppdatert 23.10.2018. ca. 25 000, 0,5 % av Norges befolkning i 2017 Det er sannelig ikke lett å vite hvor mange som tar selvmord på grunn av kroppspress i verden eller i Norge. Det finnes nok ikke noe eksagt tall på dette. Årsaken til selvmord er ofte sammensatt. Som regel vet man ikke hvorfor noen velger å ta sitt eget liv. Det kan være mange ulike årsaker til dette

Antall selvmord i Norge går opp

Nær hele spriket mellom boligprisindeksene til Eiendom Norge og SSB siden 2. kvartal 2014 kan forklares med bruk av henholdsvis omsetningsvekter og beholdningsvekter. Med store regionale forskjeller i prisutvikling, slik vi har sett de siste årene, vil forskjellig vektsett kunne gi opphav til sprikende utvikling i de to indeksene Selvmordet er alltid vanskelig og alltid uhyggelig. Her på SinnSyn har jeg nå en plan om å lage en liten serie av episoder om selvmordet. Det er et ubehagelig tema, men det er likefullt et viktig tema. I 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge. 472 var menn og 202 var kvinner

Selvmord - F

I motsetning til en del andre land har ikke Norge hatt overdødelighet under de første månedene av koronapandemien. Det har vært litt forskjellig utvikling i dødelighet i ulike deler av befolkningen, men generelt var dødeligheten noe lavere i perioden fra mars til juni i år enn i årene før, skriver SSB i en fersk rapport Norge har offisielt hatt selvmordsforebygging på dagsordenen siden 1993, da «Nasjonalt program for forebygging av selvmord i Norge» (Helsedirektoratet, 1993) ble publisert. Med utgangspunkt i programmet ble «Handlingsplan mot selvmord 1994-1998» (Statens helsetilsyn, 1995) lansert Endelig snakker Norge om selvmord SELVMORD: «Det er katastrofe. Og katastrofen inntreffer for noen omtrent hver eneste uke.» skriver Cathrine Th. Paulsen, redaktør i magasinet Psykisk helse og Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse PDF | On Feb 27, 2019, Ping Qin published Selvmord i Norge | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Endelig snakker Norge om selvmord HELSE: Er ikke selvmord et samfunnsproblem? spør Cathrine Th. Paulsen. FOTO: Frank May / NTB Scanpix. Cathrine Th. Paulsen, redaktør i magasinet Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helsePsykisk helse, Publisert: 14 februar, 2020 09:5

Norge er åpenbart verken i skandinavia-, europa- eller verdenstoppen hva selvmord angår. Som det fremgår av statistikken, er Norge langt unna både verdens- og europatoppen. Det er heller ingen tydelig sammenheng mellom klima og selvmordsrate Selvmord i Norge Kjære pappa: Hvordan kunne jeg fått deg til å bli? Da du tok livet ditt skrev du aldri noe brev til meg, men nå har jeg skrevet et til deg. STORT SAVN: Ifølge Folkehelseinstituttet registreres det over 500 selvmord i Norge hvert år I Norge skjer det i snitt ca. 550 selvmord hvert år. Selvmord har mange forskjellig årsaker, men de fleste av dem som tar sitt liv hadde en psykisk lidelse. Mange av dem har besøkt fastlegen i månedene før, men uten at legen fanget opp signalene om selvmordsfare som ofte har vært tilstede Gjennomsnittslønnen i Norge var ca.453.000 kroner, det var snittlønnen for alle ansatte i Norge i 2011. Dette er tall fra SSB som bygget på et utvalg bestående av mer enn 1,6 millioner ansatte. Kilde: SSB, tall fra organisasjonene og beregninger fra Fafo. Styrkeforholdet mellom LO-forbundene og forbund utenfor LO er altså om lag 50-50: knappe halvparten av de fagorganiserte er i LO, mens den andre halvparten er utenfor. Ifølge AKU-tall (se notat for 2018/2019), er LO den dominerende organisasjonen i privat sektor Selvmord og selvmordsforsøk i Norge Bidragsytere Bidragsytere Per Henrik Zahl Forfatter. ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet. Anne Reneflot Forfatter. ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet. 1 - 2 av 2

 • Lady grey.
 • Bestattungen burger fürth.
 • Chevrolet camaro 328 ps technische daten.
 • C ackord.
 • Josva bibelen.
 • Ingrid bergman ektefelle.
 • Cz rifler.
 • Mcdonalds sola jobb.
 • Høyttaler hylle.
 • Michael jackson karriere.
 • Aids symptoms.
 • Universum liste.
 • Quetzal.
 • Deggendorf sehenswürdigkeiten.
 • Eigene wohnung in der ausbildung zuschüsse.
 • Lucky bär. shop.
 • Antonia langsdorf 2018.
 • Katholischer friedhof auf dem zionsberg.
 • Husqvarna 345 motorsag deler.
 • Bobiler åsane.
 • Motbud på motbud.
 • Tif kassel programm.
 • Quetzal.
 • Mosebøkene alder.
 • Babyjogger city elite deluxe bag.
 • Pandora armbånd klemmeled.
 • Krankmotor fra kina.
 • Apollo 13 film wiki.
 • Salzburger nachrichten testabo.
 • Gibson sg history.
 • Mkg chirurgie karlsruhe.
 • Case study research design and methods.
 • Share windows screen to mac.
 • Strabismus divergens behandlung.
 • Fylkesfotoarkivet møre og romsdal.
 • Fahrradverleih lüdinghausen.
 • Bellagio.
 • Die zauberflöte mal anders kammeroper im dresdner zwinger dresdner residenz orchester 27 januar.
 • Sommerfugler i verden.
 • Ist aszites heilbar.
 • Visitare milano in due giorni.