Home

Gmo norge

Genmodifisert mat - regjeringen

 1. Norge fører en restriktiv politikk når det gjelder genmodifisert mat. I tråd med dette er det satt strenge krav til godkjenning og merking av slik mat. Hittil er ingen genmodifiserte produkter godkjente som matvarer i Norge. Oversikt over reguleringen av genmodifiserte matvarer / genmodifiserte organismer (GMO).
 2. Norge er tilknyttet internasjonalt regelverk for GMO. GMO er planter, dyr og mikroorganismer hvor den genetiske sammensetningen er endret gjennom gen- eller celleteknologi. Genteknologiloven regulerer både utsetting av GMO til miljøet og innesluttet bruk i lukkede systemer
 3. dre Mattilsynet har godkjent dette. Genmodifisering (GMO) Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet Send. Her kan du velge flere tema for ditt nyhetsbrev. Relaterte kunngjøringer
 4. Norge har verdens strengeste regelverk for bruk av GMO, noe som har gjort oss til et foregangsland internasjonalt. Den norske genteknologiloven omtales ofte som «verdens beste». Den skiller seg fra andre lands lover fordi den i tillegg til risiko for helse og miljø også skal vektlegge samfunnsnytte, etikk og bærekraft som selvstendige vurderingskriterier

Genmodifiserte organismer (GMO) - Miljødirektorate

Norge har innlemmet utsettingsdirektivet i EØS-avtalen, men ennå ikke mat- og fôrforordningen. Godkjenningsvedtak etter direktivet gjelder også i Norge, med mindre Norge nedlegger forbud etter genteknologiloven. Så langt har Norge forbudt 13 GMO-er etter genteknologiloven som er godkjent etter utsettingsdirektivet - I Norge bruker vi betydelige mengder importert soya i dyre- og fiskefôr, forteller forsker Ingunn Vågen ved NIBIO Landvik. Dette er moden GMO-fri soya fra Brasil og Canada. Kommersiell dyrking av soya til modning er ikke aktuelt her i landet med de sorter og dyrkingsbetingelser vi har i dag

Genmodifisering (GMO) Mattilsyne

 1. § 1. Lovens formål. Denne loven har til formål å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer og framstilling av klonede dyr skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger
 2. Det finnes en rekke regler, forskrifter og lover samt internasjonale avtaler som gjelder forskning, produksjon, import og distribusjon av genmodifiserte planter og matvarer fra dem. Med enkelte unntak gjelder samme regler i Norge som i andre europeiske land. Lovene som er spesielt viktige for godkjenning av genmodifiserte planter og mat i Norge, er genteknologiloven og matloven. På området.
 3. GMO-Nettverket er en paraplyorganisasjon for 18 organisasjoner og bedrifter i Norge. Formålet med vårt arbeid er: Med genmodifisert organisme (GMO), menes en plante, et dyr eller en mikroorganisme som har fått arvestoffet sitt endret ved hjelp av genteknolog

GMO (genmodifiserte organismer) - GMO - Norges Bondela

GMO er en forkortelse for genmodifiserte organismer. . Vil du sitere denne artikkelen? Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: Hjermann, Dag Øystein: GMO i Store norske leksikon på snl.no. Hentet fra https://snl.no/GMO Norge har ett av de strengeste regelverkene i verden for godkjenning og merking av genmodifiserte produkter, og foreløpig har ingen gm-matvarer blitt tillatt på det norske markedet. Ifølge regelverket skal gm-mat merkes som «genmodifisert» dersom et produkt inneholder mer enn 0,9 prosent gmo Norsk dokumentarserie. Folkeopplysningen sjekker ut genmodifisert mat. Hvor skeptiske har vi grunn til å være? Programleder Andreas Wahl undersøker helse- og miljøkonsekvenser, han møter miljøverneren som ble GMO-aktivist, lærer nye ting om grapefrukt, og serverer Frankenfood til Kurt Oddekalv. Sesong 3 (6:7

GMO - spørsmål og sva

 1. Norge har sluttet seg til denne avtalen og Caratagena-protokollen under konvensjonen. Protokollen er en avtale som regulerer handel og bruk av levende, genmodifiserte organismer (GMO). Codex Alimentarius-kommisjonen. Dette er et FN-organ som er åpnet for alle medlemmer av Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO)
 2. Genetisk modifisert organisme (GMO) er en levende organisme (plante, dyr, bakterie osv.) som har fått forandret sitt arvemateriale ved bruk av moderne genteknologi.. Genteknologi gjør det mulig å sette arvestoff sammen på nye måter ved hjelp av ulike, stadig mer presise metoder, og å overføre genmateriale mellom organismer.Hensikten er å tilføre ønskede egenskaper eller fjerne.
 3. Norsk Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Trygg mat og genmodifisering: Det er uenighet blant fagfolk, politikere og myndigheter om fordeler, ulemper og mulige farer ved å produsere og spise genmodifisert mat. Veterinærinstituttet overvåker GMO i Norge. Den norske GMO skandalen. Bioteknoemnda: Norge stoler for mye på produsentenes GMO.
 4. Greenpeace Norge 2020 Vi bruker informasjonskapsler til å hjelpe deg med å få en best mulig opplevelse av ditt besøk. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at sidene på nettstedet skal fungere ordentlig
Ener-C Announces NSF Non-GMO True North Certification

Forskere over hele verden arbeider for å finne en vaksine mot koronaviruset. Det er minst 120 ulike forskningsprosjekter i gang. I tillegg forskes det på nye og gamle medisiner for å finne en. Norge har et grunnlovsstridig og tosporet domstolssystem Detaljer Publisert 16.07.2019 Skrevet av Hans Eirik Olav - Norge opererer med et tosporet domstolssystem, en ordning Grunnloven ikke åpner for, og som Grunnloven tvert imot var ment å forhindre I 2016 dekket GMO-er 12 prosent av klodens jordbruksareal. Men mange mennesker er fortsatt skeptiske. 19 Europeiske land har forbud mot å dyrke genmodifiserte planter, blant annet fordi de frykter at GMO-ene skal gjøre skade i økosystemene Norge et land av «GMO-talibanere» som undergraver vitenskapelig ervervet kunnskap og erkjennelse. MENINGER. Bioteknologi kan løse mange av de utfordringene vi står overfor i da GMO-lovgivning bremser utvikling. Ifølge Palmgren kan dette viktig arbeidet bli hindret hvis CRISPR havner inn under GMO-reguleringen i EU. For å få lov til å bruke GMO-planter til dyrefôr, krever det omfattende studier for å vise at plantene ikke sprer seg, og at den ikke er farlig for dyr og mennesker

At få GMO-er er godkjent i Norge skyldes ikke at loven er for streng, men at mange GMO-er ikke imøtekommer noen behov hverken hos forbrukere eller matprodusenter. I tillegg har det vært bred enighet i Norge om at eksisterende GMO-er ikke samsvarer med kravet til bærekraft og etikk Dette betyr at GMO-vaksiner risikerer å bli eneste reelle alternativ. Man kan også stille spørsmålstegn ved juridiske konkurransehensyn av finansiell art hvor man ser at også Norge har bidratt til skjev fordeling av økonomisk støtte gjennom GAVI Norge har verdens strengeste regelverk for genemodifiserte organismer (GMO). Det har gjort oss til et foregangsland internasjonalt. Den norske genteknologiloven omtales ofte som verdens beste. Det er derfor fullstendig paradoksalt at regjeringen gjennom godkjenningsfritak i forhold til Covid-19 vil innføre og ta i bruk GMO-vaksiner GMO krever godkjenning, og mat- og fôrprodukter som inneholder eller er laget av godkjent GMO skal merkes. Norge har foreløpig ikke godkjent noen GMO til mat/fôr. Mennesker har drevet avl og foredling i tusenvis av år. Genetisk variasjon innen den aktuelle arten har hele tiden vært en forutsetning for å oppnå forbedringer

GMO-vaksiner til oppdrettslaks ble første gang godkjent i 2017 i Europa og Norge. Man har ingen erfaring med slike vaksiner på mennesker. De fleste av toppkandidatene av eksperimentelle pandemivaksiner mot Covid-19 er GMO-vaksiner. Dersom noe går galt er legemiddelselskapene fritatt for ansvar. Mange eksperter er bekymret Regjeringa vil tillate å gi eksperimentelle GMO-vaksiner godkjenningsfritak. Fristen for å protestere er 18. august 2020. Som vi tidligere har meldt har regjeringa sendt ut et forslag om å endre genteknologiloven for å prøve ut legemidler med genmodifiserte organismer for å behandle covid-19 er sendt ut på høring, med frist 18. august.. Høringsfristen er 18.8.2020. Du kan legge inn ditt høringssvar på stortingets sider. Her presenteres et av høringssvarene i form av et åpent brev. Du kan bruke dette brevet som mal eller kopiere det dersom ønskelig. Det oppfordres til at man setter seg godt inn i tematikken rundt dette høringsforslaget. Dersom du opplever problemer når dokumentet skal lastes opp, kan du forsøke å.

Norge mot GMO - Oljefondet ut av Monsanto. 5,9 k liker dette. Hva skjer med GMO i Norge og verden forøvrig? Ferske nyheter hele tiden! Hold deg oppdatert Norge: Hjemmel: LOV-1993-04-02-38-§10: Kunngjort: 26.10.2020 kl. 13.35: Journalnr: 2020-1471: Korttittel: Forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-1 GMO-teknologien gjør det mulig å sette arvestoff sammen på nye måter. Målet er å tilføre ønskede egenskaper, eller å fjerne uønskede egenskaper. I Norge er det ikke tillatt med genmodifiserte organismer i fôr uten godkjenning fra Mattilsynet. I dag er det ingen godkjente mat- eller fôrprodukter under matloven

Professor i molkylærgenetikk, Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg, er enig, og mener det drives en aktiv lobbyvirksomhet mot GMO i Norge. - Det er en aksept av påstander og meninger som ikke er. Other GMO-related negative research that has received more traction includes a study on rats, which See FOR 2000-12-15 1268, Forskrift om forbud mot omsetning i Norge av bestemte genmodifiserte produkter [Regulation on the Prohibition on Use in Norway of Specified Genetically Modified (GM). Genmodifiserte organismer (GMO) kan gi større avlinger og redusert bruk av sprøytemidler, men vi er usikre på hvordan GMO-er påvirker helse og miljø Seniorforskeren synes det bør bli lettere å få godkjent GMO i Norge. - I dag skjæres alt over en kam. Slik kan vi ikke ha det. Produkter der det ikke er en noen genetisk forandring i sluttproduktet bør for eksempel få en enklere behandling, samt at små genetiske endringer som kopierer naturlige mutasjoner bør likebehandles med nettopp naturlige mutasjoner, sier han Det ble ikke påvist GMO-innhold i de resterende 57 matprøver og 80 fôrprøver. - Resultatene bekrefter at forekomsten av ulovlig GMO i Norge fortsatt er lav. Tallene avviker ikke vesentlig fra tidligere års undersøkelser, sier Inga Torp Nielsen, programkoordinator i Mattilsynet

Kontroll med GMO i Norge •Veterinærinstituttet utpekt av Mattilsynet som nasjonalt referanse laboratorium for GMO •Nasjonalt overvåkning og kontroll program •78 akkrediterte metoder •Analysene utføres av: National Institute of Biology (NIB) i Ljubjana, Slovenia. GMO event - påvisning Junction Promoter GOI Terminato GMO-er som er godkjent for omsetting i EU, kan i prinsippet omsettes for salg og dyrking i hele EØS-området. Norge hadde allerede før den nye EU-bestemmelsen, imidlertid sikret seg en reservasjonsrett mot GMO-er, etter en vurdering av samfunnsnytte, bærekraft og etikk, slik det er bestemt etter genteknologiloven Forbrukere bevist om de negative helse og miljøeffekter til GMO vil helst velge sunnere og bedre mat enn det som er basert på GMO. Mange velge derfor mer økologisk mat for å sikre seg matvarer uten GMO og de forbundet farlige plantevernmidler som blir brukt. Fremstilling og bruk av GMO Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Global status for dyrking av GMO (2015) Vitenskaomiteen for mattrygghet: Faggruppe GMO. EUs GM-regelverk. Bakgrunn for avslag om å bruke genmodifisert fiskefôr . Vis alle artikler

Hvor skeptiske bør vi være til GMO? - Nibi

 1. Norge har nemlig særkrav som går på GMO-ene skal ha samfunnsmessig nytteverdi, det skal være etisk forsvarlig å innføre dem og de skal være egnet til å fremme en bærekraftig utvikling
 2. Skretting er verdensledende innen produksjon og leveranse av fôr til havbruksnæringen. Dette gjør oss til et viktig ledd i verdikjeden for matproduksjon.Vi leverer høykvalitetsfôr og service til havbrukere slik at de kan produsere sunn og delikat mat på en bærekraftig måte
 3. Norge kan og bør si nei Det er regjeringen som skal gjøre endelige vedtak i spørsmålet om godkjenning av GMO. Norge har gjennom EØS-avtalen forhandlet seg fram til nasjonal tilpasning slik at.
 4. GMO-Nettverket arbeider for å bygge kunnskap om GMO innad i medlemsorganisasjonene. Vi driver i tillegg kunnskapsbasert informasjons- og aktivitetsarbeid rettet mot forbrukere og beslutningstakere og er høringsinstans i GMO prosesser. GMO-Nettverket samarbeider internasjonalt med organisasjoner som deler våre målsettinger

Salg av ulovlig genmodifisert maismel i Norge

Han synes det er viktig at forskning på GMO skjer i offentlig regi og at Norge har et forskningsbasert svar når de en gang i framtida skal ta stilling til om genmodifiserte poteter kan dyrkes i Norge. > Les hele saken Åpen for å dyrke GMO-potet Klippet fra Norsk Landbruk (skrevet av Camilla Mellemstrand, Norsk Landbruk, 11/10/2016 I Norge har alle landbruksorganisasjonene stått sammen i arbeidet for å opprettholde et GMO-fritt landbruk. Det gjelder både for import av GMO til dyrefôr og dyrking av GMO i Norge. Havbruksnæringen garanterer også at oppdrett i Norge ikke tillater GMO i fôret. Norge har gjennom EØS-avtalen fått varig unntak på genteknologiområdet Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning Genmodifiserte planter er planter som kunstig har fått overført et gen fra en annen organisme slik at de har fått endret (modifisert) sin gensammensetning (genom). Kunstig overførte gener kalles transgener, og genmodifiserte planter kalles derfor også transgene planter. Genmodifisering gjøres ved hjelp av molekylærbiologiske metoder og er mer effektivt enn krysning og seleksjon som er. NAVY & COAST GUARD» Glamox can offer a complete and comprehensive product portfolio to the Global Naval markets including navigation lights, floodlights, searchlights, interior and exterior technical lighting, explosion-proof luminaries, integrated system solutions for surface ships and submarines and Helicopter Visual Landing Aid systems and perimeter lighting

I kjølvannet av at det er påvist skrantesyke hos en villrein på Hardangervidda, ber Mattilsynet og Miljødirektoratet VKM om oppdatert kunnskap om sykdommen og om risikofaktorer for at sykdommen sprer seg inne i og ut av villreinområdet Arbeid med GMO krever godkjenning fra Helsedirektoratet. Søknadene inneholder risikovurderinger (SOPer) og Patogen Safety Data Sheets. På IBV har vi laboratorier godkjent for genmodisfiserte bakterier, genmodifiserte patogene klasse 2, planter og dyr Dagens eller fremtidig GMO? Ettersom vi i Norge i dag ikke har tillatt genmodifiserte matprodukter, må spørreundersøkelser som omhandler genmodifisert mat, rettes enten mot produkter som er tilgjengelige andre steder i verden, eller potensielle, fremtidige produkter for norske forhold

Den norske GMO skandalen - Monsanto

Ikke-GMO-produserte varer blir stadig vanskeligere å få tak i, og Norge er kanskje et land leverandører kan selge seg inn i, sier Ole Gjølberg, bonde i Østfold og professor i økonomi på Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Alt arbeid med GMO og GMM+dyr skal journalføres. Brukere plikter å følge de til enhver tid gjeldende regler for bruk og hold av GMO og GMM+dyr. All innføring av GMO og GMM+dyr skal meldes til og godkjennes av avdelingsleder i god tid før innføring. Som hovedregel er hold og avl av GMO-dyr søknadspliktig til Mattilsynet Det har blitt hevdet at GMO-debatten har vært styrt av følelser. Det tilbakevises i denne SIFO-rapporten, sier Birte Usland, bonde og styremedlem i Norge Bondelag. Bekymret for konsekvensene. Svært mange av de spurte ga uttrykk for bekymring for hvilke konsekvenser bruken av GMO vil ha på naturen og økosystemene, i tillegg til egen helse GMO i Norge. Det er ennå ikke godkjent genmodifiserte planter for utsetting og dyrking i Norge. Så langt har vi bare hatt enkelte feltforsøk og lukkede småskalaforsøk i drivhus. Før en eventuell godkjenning kan gis, må hver plante evalueres grundig mht miljø- og helserisiko Sjefredaktør: Pål Steigan Eier: Mot Dag AS Daglig leder i Mot Dag AS: Ivar Austb

Ni GMO-produkter kan omsettes i Norge - Bioteknologiråde

I Norge reguleres GMO av genteknologiloven. Ansvarlige myndigheter etter matloven er Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Mattilsynet Siden ingen GMO-matvarer per i dag er godkjent for salg i Norge, har vi heller ingen «non-GMO»-merking i norske butikker. - Dette er ikke merking som brukes i Norge. I USA, som ikke har en egen genteknologilov, merkes noen matvarer med non-GMO, men det er ikke styrt av myndighetene, forklarer Anne Ingeborg Myhr I Norge har Miljødirektoratet en sentral posisjon i norsk forvaltning av GMO. De har ansvaret for å gjøre faglige vurderinger av miljørisiko ved utsetting av GMO etter genteknologiloven. Miljødirektoratet koordinerer også den norske behandlingen av søknader om godkjenning av genmodifiserte organismer eller produkter som består av eller inneholder slike BMO av landets største aktører innen rehabilitering av bruer, kaianlegg, damanlegg og andre betong- og stålkonstruksjoner. BMO Entrprenør, BMO Elketro og BMO Tunnellsikring GMO-Soya og annen soya har fått oppmerksomhet pga. tilsynelatende rask ukontrollert avskoging av regnskogen i Amazonas. Av: Gerard Ridgway Over halvparten av avskogingen kan være for å dyrke soya, hovedsakelig GMO-Soya. Dette for å kunne bruke kraftfôr med soya til mer husdyr som; kuer, svin, kylling, laks og torsk. Klimaeffekte

Comvita Announces Non-GMO Project Verification for its

Konstruktiv GMO-debatt Genredigering kan gi oss nye metoder som kan bidra til å løse miljø- og klimaproblemer. Men det er viktig at vi ikke samtidig innfører nye farer for økosystemer og natur Argentina blir dermed det første landet som åpner for GMO-hvete. Argentina er verdens fjerde største eksportør av hvete, og ber nå Brasil gjøre en vurdering av om GMO-hveten kan godkjennes også der. 45 prosent av hveten Argentina eksporterer går til nabolandet Argentina åpner for GMO-hvete som første land i verden. Verdens fjerde Forsøkte å presse oss av veien 10:52 Sport United-legende med dyster spådom 10:06 Norge Lukket høring om Equinors skandaliserte USA-eventyr 09:20 Verden Høyreekstreme militser truer USA-valg 08:59 Verden IS-kvinner på vei hjem til Sverige 08:49 Norge. Signer oppropet som krever at Oljefondet trekker sine investeringer i Monsanto og andre selskaper som har produksjonsmetoder eller produkter som - direkte eller indirekte - skader miljøet for våre etterkommere. «Norge mot GMO - Oljefondet ut av Monsanto» har initiert Read more Vi håper at veiledningen blir et godt redskap i vurdering av samfunnsnytte når fremtiden til et GMO-produkt i Norge skal avgjøres. I tillegg håper vi at det blir lettere for GMO-produsentene å forstå hva som ligger til grunn for vurderingene av samfunnsnytte, og at dette gir forutsigbarhet for søkerne

Kashi Increases Commitment To Organic And Non-GMO ProjectFå funn av ulovlig genmodifisert materiale i Norge i 2017

Hva er genteknologi? - regjeringen

All import til Norge av soyabønner brukt i husdyrfôr, er sertifisert bærekraftig og GMO-fri. HVORFOR BRUKER VI SOYA? Norge har begrensede arealressurser som kan benyttes til jordbruk. Sammen med klimatiske forhold setter dette rammer for hvilke jordbruksprodukter som kan dyrkes her til lands,. Jeg gjetter på at det skyldes en kombinasjon av lovverk, interne regler og bedrifsøkonomiske valg. Det kan for eksempel at de krever samme oprift over hele verden (slik Mc Donalds har for en mange/alle burgere) og at det innebærer GMO-produkter eller noe sånt, samtidig som de ikke er villige til å endre på opriften eller fire på det kravet bare for å gå inn i Norge I Norge har det faktisk aldri vært tillatt å selge GMO-mat, og du kan derfor være trygg på at du ikke får i deg GMO når du spiser Vegme. Bedre enn kjøtt på mange områder Soyabønneproduksjon er dokumentert å være en mer bærekraftig kilde til kvalitetsprotein enn kjøttproduksjon, fordi jord, vann og energi utnyttes bedre, og fordi utslippet av klimagasser er langt mindre

VÄLJ RÄTT OST -VÄLJ BORT GMO | Bengt Ingerstams blogg

Gen Naturlig Bevaring er på Facebook. Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Gen Naturlig Bevaring og andre du kanskje kjenner. Facebook gir.. Så langt er det ikke noe av maten i Norge som er genmodifisert. Hva gjør VKM når det gjelder GMO? Før myndighetene i EU og i Norge kan godkjenne produksjon av en genmodifisert organismer eller salg av mat eller fôr som stammer fra en genmodifiserte organisme, skal det gjennomføres en helse- og miljørisikovurdering Imidlertid er det ikke stor forskningsaktivitet på dette feltet og i Norge ble det i 2008 vedtatt å gjøre et midlertidig forbud mot xenotransplantasjon permanent (Ot.prp. nr 66 (2007-2008) ). Hvert felt der GMO brukes krever spesifikk vurdering av sikkerhet for miljø og helse, og de fleste land har innført lovgivning og regelverk for å sikre dette GMO i norsk mat. I Norge står det i loven at fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer skal foregå på en etisk forsvarlig måte, det skal være nyttig for samfunnet', og det skal være i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Genmodifisert mat må merkes med «genmodifisert» hvis mengden er mer enn 0,9 %

Free Your Dogs From Warts or Papillomas

Tester soyadyrking i Norge - Norsk Landbru

Flere av GMO-ene på lista over godkjente produkter er imidlertid resistente mot samme type sprøytemiddel som T25. Det dreier seg om tre rapstyper (MS8, RF3 og krysningen MS8xRF3) og maistypen 1507. Alle er resistente mot sprøytemiddel med virkestoffet glufosinat, som altså er forbudt i Norge og fases ut i EU fordi det er dokumentert helse- og miljøskadelig Genmodifisert mat er mat produsert fra organismer som har fått introdusert spesifikke endringer i genmaterialet ved hjelp av gensløyd, en type bioteknologi.Bioteknologi er et nyere navn på en gren av naturvitenskapen som omfatter bruk av levende organismer, som for eksempel planteceller, dyreceller og mikroorganismer, til å lage produkter som kan være til nytte for oss

Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m

Norge trenger ikke GMO, men det gjør Monsanto og BayerCropScience. Produktene det er snakk om er genmanipulert til å tåle sterkere bruk av sprøytemidler enn det konvensjonell mais gjør. Det ene sprøytemidlet det er snakk om er glufosinat ammonium, som er forbundet med helseskade og er forbudt i Norge GMO-teknologien har ikke vist at den kan løse verdens sultutfordringer. Det er en forenkling å si at hvis GMO-planter dyrkes riktig vil de ha positiv miljøeffekt. Realiteten er at dyrking av GMO-planter krever mer sprøytemiddel som fører til mer resistent ugress og større behov for sprøyting

Spørsmål og svar om insektmiddelet klorpyrifos

Regelverk - Bioteknologiråde

Nyheter; Øko-jubel: Det ble forbud mot GMO-mais i Norge. Fire sorter GMO-mais forbys, inkludert den mye omtalte 1507. Beslutningen ble tatt av regjeringen tidligere i sommer, som dermed gikk i mot Miljødirektoratets anbefaling fra i vår, der import av 1507 skulle tillates BAKGRUNN (fra EØS-notatet) Sammendrag av innhold Direktiv 90/220/EØF er en del av EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg 2 til St. prp. nr. 100 (1991-92), bind 12, s. 425) med særskilt EØS-tilpasning, (jf. Særskilt vedlegg 1 til St. prp. nr. 100 (1991-92), s. 389). Det regulerer forsøksutsettinger av genmodifiserte organismer (GMO) og omsetning av produkter som består av eller inneholder GMO Det ble ikke påvist ulovlig GMO-innhold i de øvrige 57 matprøvene, og heller ikke i noen av de 61 prøvene av fôrvarer eller de ni prøvene av importerte såvarer. - Resultatene bekrefter at forekomsten av ulovlig GMO i Norge er lav. Tallene avviker heller ikke vesentlig fra tidligere års undersøkelser, sier Inga Torp Nielsen, programkoordinator i Mattilsynet

GMO-Nettverke

Hva GMO omfatter. For å vite om genteknologiloven omfatter dine aktiviteter og om du har forpliktelser i henhold til regelverket, må du være klar over følgende: GMO er mikroorganismer, planter eller dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. GMO omfatter GMO Genmodifiserte organismer (GMO) er levende organismer som har fått sitt arvestoff endret ved hjelp av genteknologi. Med genteknologi kombineres arvestoffet Miljødirektoratet anbefaler at det ikke nedlegges forbud mot MON810 til disse bruksområdene i Norge. Usikkerheten ved effekten på ikke- målorganismer,. GMO gir oss dessuten muligheter for produksjon av nye og renere vaksiner. Genmodifiserte mikroorganismer kan brukes i opprenskning og kontroll av forurensning. Ved såkalt xenotransplantasjon (organtransplantasjon fra dyr til menneske) får dyr endret genene sine slik at vevstypen skal passe bedre til mottakeren Forekomst av GMO i fôr og næringsmidler overvåkes i Norge. Formål Overvåke forekomst av GMO i fôr og næringsmidler, både norskproduserte og importerte. Bakgrunn Et omfattende regelverk i EU regulerer hvordan GMO skal overvåkes. Rapporter fra overvåkingsprogrammet

Arla i andra länder | ArlaForbrukere vil ikke ha genmodifisert mat i butikkene

Det er mer enn 20 år siden norsk landbruk sa nei takk til å ta i bruk GMO i landbruket. Dette var ikke et nei til utvikling av norsk matproduksjon, men et ja til en annen utvikling. Vi har i mellomtiden tatt kvantesprang i å utvikle et effektivt jordbruk etter våre forutsetninger GMO-Nettverket er en paraplyorganisasjon for 18 organisasjoner og bedrifter i Norge. Nettverket arbeider for forbrukere og matprodusenters rett til informasjon og til å kunne velge GMO-frie alternativer. Vi arbeider også for mer uavhengig forskning og føre-var basert tilnærming innen lovregulering og bruk av GMO i matproduksjonen Under Utforsk UiT 2019 svarte 69 tilfeldige publikummere på GenØks anonyme spørreundersøkelse om genmodifisert mat. Omlag halvparten mente at det er greit å endre genene i andre organismer, mens kun er fjerdedel av de spurte var positive til produksjon av genmodifisert mat i Norge For eksempel har organisasjonen «Nettverk for GMO-fri mat og fôr» hele 18 organisasjoner i ryggen: Biologisk-dynamisk forening, Coop Handel Norge, Debio, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Grønn hverdag, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Norges Birøkterlag, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Miljøvernforbund, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk. Tok en kuvending. Det skapte sterke reaksjoner blant norske GMO-skeptikere da klima- og miljøminister Tine Sundtoft 29. oktober i fjor uttalte til Bergens Tidende at genmodifiserte planter eller plante-råvarer som er tillatt i EU, i praksis er godkjent også i Norge, med mindre det nedlegges et forbud «innen rimelig tid» GMO står for genmodifisert organisme. Genmodifisert mat er laget av soya, mais eller andre avlinger dyrket fra frø med genetisk konstruert DNA. GMO er veldig populært i enkelte land som for eksempel USA, men er ikke utbrett i Norge enda. GMO-frø brukes til å plante mer enn 90 prosent av mais, soyabønner og bomull som er dyrket i USA

 • Tilberede kaldrøkt makrell.
 • Positiv test 1 uke før mens.
 • Sandwichmaker rezepte vegetarisch.
 • Rhodos kallithea.
 • Patong beach nightlife.
 • Min side apollon treningssenter.
 • Møre royal pris.
 • Randy edelman macgyver.
 • When was the industrial revolution in uk.
 • Billige reisemål 2018.
 • Restylane før og etter lepper.
 • Sunn snacks søtpotet.
 • Skyfall bad guy.
 • Miranda cosgrove filmer och tv program.
 • Hdm sb.
 • Kopper og krus med tekst.
 • Læll trøndersk.
 • Amd and nvidia comparison.
 • Hva tjener usa penger på.
 • Formatere bilder i word.
 • Wilkinson quattro titanium kruidvat.
 • Robåt plast.
 • Regionale verneombud avgift.
 • Mountain climbers.
 • Nrk mangler teksting.
 • Raspberry pi debian jessie download.
 • Dante death mask.
 • Potetmelstopper tine.
 • Aldi brotkasten bestellen.
 • Eksem stress.
 • Sykepleier emner.
 • Kuperte hunder.
 • Shrek 2 aldersgrense.
 • Deltidsstudier uio.
 • Helene fischer tot.
 • Bavaria farsund.
 • Fastmontert bensintank båt.
 • Spørrespill.
 • Største fotballstadion i norge.
 • Native american comanche.
 • Fotografie bensheim.